QUẢN LÝ BỆNH NHÂN BẰNG MÃ VẠCH, NHƯ THẾ NÀO MỚI HIỆU QUẢ?

Nhận dạng bệnh nhân và xác định nguồn gốc tế bào (trứng, tinh trùng, phôi) của từng bệnh nhân là những khía cạnh quan trọng trong quá trình điều trị bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Việc quản lý bệnh nhân bằng các ID – Mã bệnh nhân, mỗi bệnh nhân cần phải có một mã, mỗi mẫu trứng, tinh trùng, phôi của từng bệnh nhân đều có một mã để xác định và theo dõi, phân biệt. Các vật liệu tiếp xúc với mẫu, như đĩa cấy, ống nghiệm, pipette cần được phân biệt, là những điều tiên quyết cần phải được quan tâm, như một điều bắt buộc đối với một trung tâm IVF, được ESHRE nhấn mạnh rất nhiều.

Theo ESHRE, mỗi lab IVF phải có một hệ thống quản lý hiệu quả và chính xác để xác định, theo dõi các mẫu trứng, tinh trùng, phôi một cách cụ thể trong mỗi bước của quy trình.

Để cung cấp cho các trung tâm IVF những thông tin giúp đảm bảo cho quy trình quản lý ID bệnh nhân, quy trình nhận diện bệnh nhân, các mẫu của bệnh nhân được diễn ra suôn sẻ, và nhịp nhàng, Intesco đã tổng hợp từ ESHRE những yêu cầu nên có tại các trung tâm IVF,

Chúng ta hãy cũng theo dõi,

Việc đầu tiên, đó là việc đào tạo riêng biệt cho tất cả thành viên phòng Lab về các quy trình xác định nguồn gốc quy trình nhận diện là một yêu cầu bắt buộc khi bắt đầu tham gia vào một trung tâm IVF, đào tạo người mới để hiểu rõ quy trình, nhắc lại cho người cũ để tránh các lỗi đến từ sự quen thuộc.

ESHRE quy định rõ, trước khi bắt đầu bất kỳ quy trình nào, phòng lab phải cung cấp mã nhận dạng duy nhất cho mỗi bệnh nhân, yêu cầu mã này phải tham chiếu rõ ràng và dễ dàng tra đến hồ sơ của bệnh nhân.

Đặc biệt, mỗi chu kỳ điều trị phải được gắn một mã duy nhất.

Thứ hai, các biên bản đồng thuận, thông tin lâm sàng và xét nghiệm máu,  tương ứng do bệnh nhân/người hiến thực hiện trước khi đến nhập viện điều trị phải được cung cấp cho nhân viên tại trung tâm IVF và những giấy tờ này, nên được lưu trữ lại kỹ càng.

Các quy trình liên quan đến việc xác định, quản lý mẫu bệnh nhân và thao tác với mẫu, phải được thiết lập cụ thể, rõ ràng trong phòng lab, có một hệ thống quản lý bằng mã và kiểm tra,

Cụ thể đảm bảo các chi tiết sau:

  1. Xác minh trực tiếp danh tính bệnh nhân và sự tương hợp với mã nhận dạng duy nhất (ID) được đăng ký của họ ở từng bước quan trọng trong quy trình điều trị IVF. Yêu cầu bệnh nhân nên trực tiếp cung cấp thông tin nhận dạng của chính họ (ít nhất là họ tên và ngày sinh) trước khi thu nhận hoặc thực hiện các quy trình IVF/chuyển phôi.
  2. Tất cả các vật chứa mẫu bệnh nhân phải được dán nhãn, phân biệt rõ ràng và vĩnh viễn với mã nhận dạng duy nhất của bệnh nhân suốt trong chu kỳ điều trị và ngày điều trị.
  3. Mẫu từ các bệnh nhân khác nhau không được xử lý đồng thời trong cùng một khu vực thao tác, cần phải tách biệt.
  4. Cần tổ chức hệ thống tủ ấm và hệ thống trữ lạnh để đảm bảo dễ dàng tiếp cận và xác định đúng mẫu của bệnh nhân trong đó.
  5. Trong các bước quan trọng như: (chẳng hạn như lần đầu tiên xác định mẫu bệnh nhân, mỗi khi chuyển mẫu bệnh nhân từ vật chứa này sang vật chứa khác và đến đích cuối cùng, ví dụ như chuyển phôi vào buồng tử cung, trữ lạnh) cần có sự kiểm tra kỹ lưỡng bởi người thứ hai (nhân chứng) – double check và/hoặc bằng một hệ thống nhận dạng điện tử.
  6. Sản phẩm sử dụng (vật tư tiêu hao, môi trường) và mẫu (VD: mẫu tinh trùng của người hiến, mẫu từ ngân hàng), được sử dụng với mẫu bệnh nhân phải truy xuất được nguồn gốc từ đâu, nơi sản xuất v.v…
  7. Ngày và giờ của mỗi thao tác và danh tính của tất cả người thực hiện và người kiểm tra đối chiếu phải được ghi lại trong suốt quá trình điều trị. Những hồ sơ này phải được lưu giữ trong một khoảng thời gian nhất định tùy theo luật pháp của Châu Âu và / hoặc quốc gia.
  8. Giao tử và phôi từ việc hiến tặng (hay từ ngân hàng mẫu) không phải từ chồng/vợ yêu cầu được mã hóa cụ thể cho những quốc gia được quy định theo Chỉ thị của Ủy ban Châu Âu (European Commission, 2006c) (được bổ sung vào năm 2016 của ESHRE)

Việt Nam đã có những hệ thống phần mềm giúp đảm bảo vận hành trơn tru cho quy trình quản lý bệnh nhân, quản lý mẫu bệnh nhân tại các trung tâm IVF ở Việt Nam, các hệ thống phần mềm này được xây dựng dựa trên nhu cầu thực tế người sử dụng tại Việt Nam và đi theo xu hướng tiếp cận như ESHRE hướng dẫn.

Một trong các hệ thống đang được sử dụng tại Việt Nam, có hệ thống IMS – hệ thống quản lý trung tâm IVF, được Intesco cung cấp,

Ở IMS, trung tâm IVF có thể tìm thấy những tính năng giúp hỗ trợ cho việc quản lý bệnh nhân ở trong từng chu kỳ bệnh nhân, dễ dàng truy xuất lại dữ liệu bệnh nhân ở các chu kỳ điều trị trước. Các mẫu của bệnh nhân được mã hóa bằng các ID riêng biệt từ trứng/tinh trùng/phôi, đi theo tiến trình của từng kỹ thuật điều trị.

Chúng tôi quan trọng sự hài lòng của khách hàng, vì thế các khách hàng được có thời gian trải nghiệm hệ thống IMS, trước khi quyết định sử dụng lâu dài, đồng thời, với tính tích hợp và điều chỉnh cao, Intesco còn hỗ trợ các tính năng tùy theo đặc thù của từng trung tâm, một đặc điểm được đánh giá cao từ các khách hàng đang sử dụng hệ thống IMS của Intesco.

Các anh chị đang thực hành trong lĩnh vực IVF, có quan tâm và muốn trải nghiệm hệ thống IMS, có thể liên hệ với Intesco tại đây

Thông tin giá trị khác:

Trang Thanh Nhã – Intesco

Tham khảo: Eshre Guideline 2015