Điều Khoản Sử Dụng Cho Ứng Dụng IVFlife

 

 1. Chấp Thuận Điều Khoản Sử Dụng

Khi bạn sử dụng ứng dụng IVFlife, bạn đồng ý tuân thủ các điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, bạn không nên sử dụng ứng dụng IVFlife.

 1. Mục Đích Của Ứng Dụng IVFlife

Ứng dụng IVFlife là một ứng dụng dành riêng cho bệnh nhân đang điều trị IVF (In Vitro Fertilization) tại bệnh viện. Mục tiêu chính của ứng dụng này là cung cấp thông tin, hỗ trợ và quản lý dữ liệu liên quan đến quá trình điều trị IVF của bệnh nhân. Dữ liệu được quản lý trực tiếp bởi bệnh viện và được sử dụng để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho bệnh nhân.

 1. Quyền Riêng Tư và Bảo Mật
 2. Dữ liệu cá nhân của bạn, bao gồm thông tin về sức khỏe và quá trình điều trị IVF, sẽ được bảo mật và chỉ được sử dụng cho mục đích điều trị và quản lý của bệnh viện.
 3. Ứng dụng IVFlife sẽ tuân thủ các quy định về bảo mật dữ liệu cá nhân theo pháp luật hiện hành và sẽ không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn.
 4. Sử Dụng Công Cụ và Tài Nguyên
 5. Bạn đồng ý sử dụng ứng dụng IVFlife chỉ cho mục đích cá nhân và điều trị IVF của bạn.
 6. Bạn không được sử dụng ứng dụng này để truyền tải hoặc lưu trữ thông tin vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác.
 7. Thay Đổi Điều Khoản

Chúng tôi có quyền thay đổi điều khoản sử dụng này vào bất kỳ thời điểm nào và bạn sẽ được thông báo về những thay đổi này. Bạn nên xem xét lại điều khoản này thường xuyên để cập nhật thông tin.

 1. Chấm Dứt Sử Dụng

Bất kỳ vi phạm nào về các điều khoản sử dụng này có thể dẫn đến việc chấm dứt tài khoản của bạn và/hoặc hành động pháp lý.

 1. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc góp ý nào về điều khoản sử dụng này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau: invitech@invitech.vn.

Trân trọng

 

Chính Sách Bảo Mật Cho Ứng Dụng IVFlife

 

 1. Mục Đích Chính Sách Bảo Mật

Chính sách bảo mật này miêu tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn trong quá trình sử dụng ứng dụng IVFlife. Chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư và bảo mật của thông tin cá nhân của bạn.

 1. Thu Thập Thông Tin Cá Nhân
 2. Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, ngày sinh, thông tin liên hệ và thông tin sức khỏe liên quan đến quá trình điều trị IVF của bạn.
 3. Thông tin này được thu thập từ bạn hoặc từ bệnh viện chăm sóc bạn trong quá trình điều trị IVF.
 4. Sử Dụng Thông Tin Cá Nhân
 5. Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để cung cấp dịch vụ ứng dụng IVFlife, bao gồm việc theo dõi tiến trình điều trị, cung cấp thông tin hỗ trợ và quản lý lịch trình của bạn.
 6. Thông tin cá nhân của bạn cũng có thể được sử dụng cho mục đích nghiên cứu và phát triển dịch vụ điều trị IVF tốt hơn tại viện bạn điều trị.
 7. Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân
 8. Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và thực hiện biện pháp bảo mật thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép và tiết lộ thông tin.
 9. Thông tin cá nhân của bạn sẽ chỉ được truy cập bởi những người có quyền truy cập, chẳng hạn như nhân viên y tế và quản lý bệnh viện.
 10. Chia Sẻ Thông Tin Cá Nhân
 11. Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên thứ ba nào ngoài bệnh viện và những người có liên quan trực tiếp đến quá trình điều trị của bạn.
 12. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba sau khi nhận được sự đồng ý rõ ràng từ bạn hoặc nếu có yêu cầu từ pháp luật.
 13. Quyền Kiểm Soát Thông Tin Cá Nhân

Bạn có quyền kiểm soát thông tin cá nhân của mình và có thể yêu cầu truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin này. Để thực hiện quyền này, vui lòng liên hệ với bệnh viện.

 1. Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có thể thay đổi Chính Sách Bảo Mật này theo thời gian. Những thay đổi này sẽ được thông báo đến bạn qua ứng dụng hoặc qua email.

 1. Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc yêu cầu nào liên quan đến Chính Sách Bảo Mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ sau: invitech@invitech.vn.

Trân trọng