American Society of Reproductive Medicine (ASRM) – Hiệp hội Y học sinh sản Hoa Kỳ năm 2020 đã có cuộc họp thường niên lần thứ 76. Điểm đặc biệt của năm nay phải kể đến đầu tiên, đó chính là diễn ra trên nền tảng online, tổ chức trực tuyến để thích ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Dù diễn ra online nhưng tinh thần của các báo cáo nghiên cứu, và các báo cáo viên diễn ra sôi nổi, đầy tính xây dựng với sự trình bày của nhiều chủ đề có tính mới và có ý nghĩa đáng chú ý.

Mời các bác sĩ, chuyên viên phôi học cùng các anh chị đang hoạt động trong lĩnh vực Hỗ trợ sinh sản hãy cùng Intesco cập nhật hoạt động của ASRM 2020 qua bài viết này, được trích lược nội dung từ Những Suy ngẫm và Phản hồi của các thành viên Vitrolife về các chủ đề tại ASRM 2020.

asrm-2020-1-virtual

NỘI DUNG CỦA ASRM 2020 QUA SUY NGẪM – PHẢN HỒI CỦA VITROLIFE

Continue reading →