Hiển thị tất cả 4 sản phẩm

 • Xem Nhanh Sản Phẩm

  ,

  (Tiếng Việt) Log & Guard System

  (Tiếng Việt)

  Việc thực hiện kiểm soát chất lượng (QC) và hệ thống quản lý chất lượng được coi là một phần bắt buộc của 1 trung tâm IVF. OCTAX Log & Guard ™ là một hệ thống giám sát và báo động được thiết kế đặc biệt để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu kiểm soát chất lượng trong IVF  về nhiệt độ, khí, độ ẩm, pH…một cách hoàn toàn tự động

  Read more
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  (Tiếng Việt)

  Việc thực hiện kiểm soát chất lượng (QC) và hệ thống quản lý chất lượng được coi là một phần bắt buộc của 1 trung tâm IVF. OCTAX Log & Guard ™ là một hệ thống giám sát và báo động được thiết kế đặc biệt để đáp ứng đầy đủ các nhu cầu kiểm soát chất lượng trong IVF  về nhiệt độ, khí, độ ẩm, pH…một cách hoàn toàn tự động

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • Xem Nhanh Sản Phẩm

  ,

  (Tiếng Việt) Máy đo nhiệt độ (GMH 3230-Đức)

  (Tiếng Việt)

  Dùng trong IVF cho mục đích: Kiểm soát và đo đạc độc lập thông số nhiệt độ cho tủ nuôi cấy phôi, các bề mặt gia nhiệt và nhiệt độ môi trường nuôi cấy…

  Read more
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  (Tiếng Việt)

  Dùng trong IVF cho mục đích: Kiểm soát và đo đạc độc lập thông số nhiệt độ cho tủ nuôi cấy phôi, các bề mặt gia nhiệt và nhiệt độ môi trường nuôi cấy…

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • Xem Nhanh Sản Phẩm

  (Tiếng Việt) Coda Inline (Gen X International -Mỹ)

  (Tiếng Việt)

  Dùng trong IVF cho mục đích: Làm sạch dòng khí từ hệ thống khí trước khi đi vào hệ thống nuôi cấy phôi.

  Read more
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  (Tiếng Việt)

  Dùng trong IVF cho mục đích: Làm sạch dòng khí từ hệ thống khí trước khi đi vào hệ thống nuôi cấy phôi.

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • Xem Nhanh Sản Phẩm

  ,

  (Tiếng Việt) Máy đo CO2/ O2 (G100-Geotech)

  (Tiếng Việt)

  Dùng trong IVF cho mục đích: Kiểm soát và đo đạc độc lập thông số CO2/O2 cho hệ tủ nuôi cấy.

  Read more
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  (Tiếng Việt)

  Dùng trong IVF cho mục đích: Kiểm soát và đo đạc độc lập thông số CO2/O2 cho hệ tủ nuôi cấy.

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]