Hiển thị tất cả 2 sản phẩm

 • Xem Nhanh Sản Phẩm

  , ,

  (Tiếng Việt) Hypure Oil (Kitazato –Nhật)

  (Tiếng Việt)

  Được trong IVF với mục đích: Sử dụng như một lớp phủ tràn qua bề mặt các môi trường nuôi cấy trong các quy trình IVF/ICSI, nhằm tránh sự bay hơi của môi trường cũng như đảm bảo sự thay đổi pH và nhiệt độ môi trường nuôi cấy là ít nhất khi thao tác bên ngoài tủ cấy trong một khoảng thời gian nhất định.

  Read more
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  (Tiếng Việt)

  Được trong IVF với mục đích: Sử dụng như một lớp phủ tràn qua bề mặt các môi trường nuôi cấy trong các quy trình IVF/ICSI, nhằm tránh sự bay hơi của môi trường cũng như đảm bảo sự thay đổi pH và nhiệt độ môi trường nuôi cấy là ít nhất khi thao tác bên ngoài tủ cấy trong một khoảng thời gian nhất định.

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]
 • Xem Nhanh Sản Phẩm

  , ,

  (Tiếng Việt) OVOIL 100 ml (Vitrolife – Thụy Điển)

  (Tiếng Việt)

  Được dùng trong IVF với mục đích: Sử dụng để phủ giọt môi trường cấy hoặc môi trường trong quá trình vi thao tác

  Read more
  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]

  (Tiếng Việt)

  Được dùng trong IVF với mục đích: Sử dụng để phủ giọt môi trường cấy hoặc môi trường trong quá trình vi thao tác

  • [yith_wcwl_add_to_wishlist]
  • [yith_compare_button]