INTESCO cung cấp các dịch vụ toàn diện nhằm hỗ trợ hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh hóa – vi sinh, di truyền – sinh học phân tử và đặc biệt là lĩnh vực hỗ trợ sinh sản. Đội ngũ chuyên gia kỹ thuật của Công ty được trang bị nền tảng chuyên môn và cập nhập những công nghệ mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi trong quá trình phát triển của lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và công nghệ sinh học. Với phương châm “đồng hành và chia sẻ”, chúng tôi mong muốn góp phần vào sự phát triển của bạn.