BUỒNG THAO TÁC CELL-TEK

QUICK OVERVIEW

Buồng thao tác Cell-Tek tạo được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhất đảm bảo điều kiện thao tác an toàn và hiệu quả với noãn và phôi trong quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)