New Brunswick™ Galaxy® 170 R

QUICK OVERVIEW

Dòng tủ cấy CO2 Galaxy® R 

Tủ cấy Galaxy® 170 R có khả năng hoạt động cao, dung tích 170 lít đáp ứng nhu cầu sử dụng tối ưu. Tủ có chia nhiều ngăn nhỏ với cửa riêng biệt và có khả năng khử trùng nhiệt, kiểm soát nồng độ O2 thấp cung cấp không gian nuôi cấy an toàn.