EMBRYOSCOPE TIME-LAPSE SYSTEM

QUICK OVERVIEW

HỆ THỐNG TỦ NUÔI CẤY PHÔI KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT LIÊN TỤC

EMBRYOSCOPE TIME-LAPSE SYSTEM

Hệ thống quan sát phôi liên tục EmbryoScopeTM bao gồm tủ nuôi cấy phôi thế hệ mới với thiết kế nhỏ gọn, tích hợp camera quan sát phôi liên tục, đảm bảo phôi được nuôi cấy trong môi trường ổn định và tiến trình phát triển của phôi được giám sát liên tục.