Primo Vision

QUICK OVERVIEW

Hệ thống quan sát phôi liên tục Primo Vision được sử dụng bên trong tủ cấy đảm bảo điều kiện nuôi cấy phôi an toàn và tin cậy. Hệ thống giúp quan sát tất cả phôi mà không làm gián đoạn điều kiện nuôi cấy phôi cũng như không làm thay đổi quy trình thường quy.