G-1™ Plus

QUICK OVERVIEW

Môi trường nuôi cấy phôi từ giai đoạn sau thụ tinh đến phôi ngày 3
Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói: 1x30ml