ICSI™

QUICK OVERVIEW

Môi trường dùng trong kỹ thuật tiêm tinh trùng vào bào tương của trứng (ICSI)
Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói
1×0,1ml
5×0,1ml