Cryotop®

QUICK OVERVIEW

Cryotop® là dụng cụ mang tính đột phá đầu tiên được phát triển dành cho việc thủy tinh hóa và trữ lạnh trứng/phôi.
Tỉ lệ sống sót và phát triển cao đối với cả trứng và phôi ở nhiều giai đoạn khác nhau.