SPERMFREEZE SOLUTION™

QUICK OVERVIEW

Vitrolife – Thụy Điển

Môi trường trữ lạnh tinh trùng

Đóng gói: 4×10 ml