RAPIDVIT™ OOCYTE

QUICK OVERVIEW

Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Môi trường trữ lạnh trứng bằng phương pháp thủy tinh hóa