VT601-TOP/602-KIT

QUICK OVERVIEW

Kitazato – Nhật

Bộ sản phẩm sẵn sàng cho quy trình thủy tinh hóa/rã đông trứng và phôi

-Môi trường không có protein, thành phần bao gồm các chất tổng hợp hoặc có nguồn gốc thực vật.

-HPC (Hydroxypropyl Cellulose) được sử dụng làm chất bổ sung trong môi trường