Ova Cryo Kit Type M

QUICK OVERVIEW

Kitazato – Nhật

Ova Cryo Device Type M là dụng cụ chứa mẫu mô dùng trong quy trình thủy tinh hóa và trữ lạnh mô buồng trứng