SẢN PHẨM INTESCO

 • BUỒNG THAO TÁC CELL-TEK

  Buồng thao tác Cell-Tek tạo được thiết kế với công nghệ tiên tiến nhất đảm bảo điều kiện thao tác an toàn và hiệu quả với noãn và phôi trong quy trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF)

 • Chambers

  REEZE CONTROL ® cryochambers are unique . The design ensures symmetrical heat transfer from all specimens to Liquid Nitrogen.
  The highly conductive material used for the chamber ensures a very high degree of temperature uniformity of each specimen whether Liquid Nitrogen levels are high or low. The conductive core of the chamber, and the tight thermal coupling between specimens and core, ensure that Latent Heat is efficiently removed during the nucleation process.

   

 • Controllers

  All controllers have selectable mains power, and can be run from a dedicated Power Pack. A range of preprogrammed and programmable temperature controllers is available. Preprogrammed Controllers have an internal program chip which contains the program information required to run the freezer system; Programmable Controllers can be run from any IBM compatible PC using our proprietary software (CryoGenesis™).

   

 • CryoBaths

  FREEZE CONTROL® CryoBaths are insulated Liquid Nitrogen containers, available in two capacities.
  A range of lids is available to suit the type of CryoChamber being used.

   

   

 • Cryotissue® KIT

  Kitazato – Nhật 

  Dòng sản phẩm VT30 cùng với phương pháp thủy tinh hóa trên dụng cụ Cryotissue® được sử dụng để trữ lạnh và rã đông mô buồng trứng.

  Mô buồng trứng sau thủy tinh hóa và rã đông được cấy ghép cho kết quả tỷ lệ noãn sống sót cao.

  Năm 2011, trường hợp thụ tinh thành công đầu tiên sau khi cấy ghép mẫu mô buồng trứng trữ-rã với bộ sản phẩm này được ghi nhận.

 • Cryotop®

  Cryotop® là dụng cụ mang tính đột phá đầu tiên được phát triển dành cho việc thủy tinh hóa và trữ lạnh trứng/phôi.
  Tỉ lệ sống sót và phát triển cao đối với cả trứng và phôi ở nhiều giai đoạn khác nhau.

 • Cryotop®CL

  We newly developed Cryotop®CL for closed vitrification and preservation, applying the benefit of Cryotop®.
  Cooling speed for closed vitrification drastically drops when compared with open vitrification. Conventional Cryotop® has the cooling speed of -23000°C/min whereas the average of other brands cooling system is less than -2000°C/min. Kitazato put together various ideas and technologies and succeeded in raising the cooling speed of Cryotop®CL to -3000°C/min.

 • EmbryoGlue®

  Môi trường chuyển phôi. Phôi được cho tiếp xúc với Embryo tối thiểu 10 trước khi chuyển phôi.
  Hãng Vitrolife – Thụy Điển

  Đóng gói: 1x10ml

 • EMBRYOSCOPE TIME-LAPSE SYSTEM

  HỆ THỐNG TỦ NUÔI CẤY PHÔI KẾT HỢP CAMERA QUAN SÁT LIÊN TỤC

  EMBRYOSCOPE TIME-LAPSE SYSTEM

  Hệ thống quan sát phôi liên tục EmbryoScopeTM bao gồm tủ nuôi cấy phôi thế hệ mới với thiết kế nhỏ gọn, tích hợp camera quan sát phôi liên tục, đảm bảo phôi được nuôi cấy trong môi trường ổn định và tiến trình phát triển của phôi được giám sát liên tục.

 • G-1™ Plus

  Môi trường nuôi cấy phôi từ giai đoạn sau thụ tinh đến phôi ngày 3
  Hãng Vitrolife – Thụy Điển

  Đóng gói: 1x30ml