IMS PRO

IMS 2.0 – IVF MANAGEMENT SYSTEM

  • Phiên bản IMS Pro phù hợp với các mô hình LAB hoạt động theo chuẩn sẵn có và ít có sự thay đổi lâu dài.