IMS PREMIUM

IMS 2.0 – IVF MANAGEMENT SYSTEM

  • Phiên bản IMS Premium bao gồm tất cả các tính năng của bộ sản phẩm quản lý LAB IMS 2.0, đây là phiên bản đầy đủ đáp ứng các công việc của LAB IVF