IMS LITE

IMS 2.0 – IVF MANAGEMENT SYSTEM

  • Phiên bản Lite sẽ bao gồm các chức năng phù hợp với những Lab chuyên về IUI, các trung tâm nhỏ và nhu cầu quản lý đơn giản.