IMS CUSTOM

IMS 2.0 – IVF MANAGEMENT SYSTEM

  • Phiên bản Đặc Biệt : Intesco sẽ cùng với khách hàng tạo ra 1 phiên bản đầy đủ nhất, chuyên nghiệp nhất phù hợp nhất đối với từng LAB. Chúng tôi sẽ thiết kế dựa trên khảo sát thực tế hoạt động của LAB để tạo nên 1 sản phẩm hoàn hảo.