SẢN PHẨM

IMS 2.0 – IVF MANAGEMENT SYSTEM

GIỚI THIỆU

– IMS là hệ thống được thiết kế dựa trên nhu cầu về sự quản lý toàn diện lab IVF.
– IMS cung cấp các giải pháp nhằm chuyên nghiệp hóa các công việc và công tác quản lý lab IVF.

MỤC TIÊU

– IMS hỗ trợ cho lab quản lý và thực hiện các công việc từ đơn giản đến phức tạp.
– IMS cung cấp đầy đủ các chức năng cần thiết : quản lý bệnh nhân, quản lý mẫu trữ, theo dõi tiến trình điều trị, báo cáo, thống kê,…
– Phòng tránh nguy cơ rủi ro do sai xót.
– Hiện đại hóa công tác quản lý công việc trong lab IVF.

IMS 2.0 IVF MANAGEMENT SYSTEM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ LAB IVF - IMS 2.0

Quản lý Bệnh Nhân

IMS hỗ trợ Lab quản lý thông tin, phân luồng, theo dõi bệnh nhân 1 cách chính xác.

Quản lý Lâm Sàng

IMS quản lý bệnh sử – Hỗ trợ công việc cho các Bác sỹ được chính xác, nhanh chóng.

Quản lý điều trị – Theo dõi kết quả điều trị

Quản lý LAB

Theo dõi – Quản lý các điều trị của bệnh nhân Nam – Nữ

Quản lý Nam Khoa

Quản lý Mẫu Trữ

Báo cáo - Thống kê

Thực hiện chức năng theo yêu cầu