VT601-TOP/602-KIT

QUICK OVERVIEW

Kitazato – Nhật

Bộ sản phẩm sẵn sàng cho quy trình thủy tinh hóa/rã đông trứng và phôi

-Môi trường không có protein, thành phần bao gồm các chất tổng hợp hoặc có nguồn gốc thực vật.

-HPC (Hydroxypropyl Cellulose) được sử dụng làm chất bổ sung trong môi trường

Mô tả

Mã đặt hàng Mã sản phẩm Nội dung
82301 VT601-TOP(G) ·  BS 1.5mL ×1·  ES 1.5mL ×1

·  VS 1.5mL ×2

·  Cryotop®(G) ×4pcs

·  Repro Plate ×2pcs

82302 VT601-TOP(R) ·  BS 1.5mL ×1·  ES 1.5mL ×1

·  VS 1.5mL ×2

·  Cryotop®(R) ×4pcs

·  Repro Plate ×2pcs

82303 VT601-TOP(W) ·  BS 1.5mL ×1·  ES 1.5mL ×1

·  VS 1.5mL ×2

·  Cryotop®(W) ×4pcs

·  Repro Plate ×2pcs

82304 VT601-TOP(B) ·  BS 1.5mL ×1·  ES 1.5mL ×1

·  VS 1.5mL ×2

·  Cryotop®(B) ×4pcs

·  Repro Plate ×2pcs

82305 VT601-TOP(Y) ·  BS 1.5mL ×1·  ES 1.5mL ×1

·  VS 1.5mL ×2

·  Cryotop®(Y) ×4pcs

·  Repro Plate ×2pcs

82321 VT602-KIT ·  TS 4.0mL ×2·  DS 4.0mL ×1

·  WS 4.0mL ×1

·  Repro Plate ×1pc

·  35mm Dish ×2pcs

Tiêu chuẩn chất lượng

VT601/VT602
pH 7.2 – 7.6 / Endotoxin <0.25EU/mL / Mouse Embryo Assay ≥80% / Osmolarity / Sterility Test

Cryotop®
Sterility Test / Endotoxin < 0.5EU/mL / Mouse Embryo Assay ≥80% / Appearance and Cleanness / Tensile strength test for sheet >5N / Radiation Sterilization (SAL10-6)

-Repro Plate, 35mm Dish
Endotoxin <0.25EU/mL / Mouse Embryo Assay ≥80%