SpermRinse™

QUICK OVERVIEW

Môi trường xử lý tinh trùng

Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói: 1x30ml

Mô tả

Công dụng

Môi trường để chuẩn bị tinh trùng

Mô tả

Hệ đệm bicarbonate và HEPES, có HSA và Gentamicin

Sử dụng

Cân bằng trong tủ cấy ở 37oC, 5% CO2 hoặc ở nhiệt độ phòng trước khi sử dụng

Nguyên liệu

Nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thành phần

Canxi clorua HEPES Kali clorua Lactat natri
EDTA Albumin huyết Kali dihydro photphat Pyruvat natri
Gentamixin thanh người* Natri hydrocacbonat Nước
Glucoza Magie sunphat Natri clorua

* Dược phẩm dạng truyền sử dụng trong y tế, miễn nhiễm HBV, HCV và HIV.

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật Kết quả
pH (ở +37ºC và 5% CO2) 7,35 ± 0,10 7,33
Áp suất thẩm thấu [mOsm/kg] 290 ± 5 290
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3 10-3
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL)
[IU hoặc EU/mL]
< 0,25 < 0,25
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào)
[% phôi nang nở rộng ở ngày 5]
≥ 80 ≥ 80
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào)
[số lượng tế bào lá nôi phôi nang ở ngày 5]
Đạt Đạt