SpermGrad

QUICK OVERVIEW

Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói: 1x30ml, 1x125ml, 2x30ml, 2x125ml

Mô tả

Công dụng

Môi trường dùng để tách tinh trùng trong phương pháp chuẩn bị tinh trùng với thang nồng độ (Gradient).

Mô tả

Môi trường đệm hydrocacbonat và HEPES có chứa hạt silica bọc silane

Mã sản phẩm Quy cách Nồng độ
10102 1 x 30 ml 100%
10099 1 x 125 ml 100%
10138 2 x 30 ml Lớp trên (45%) và lớp dưới (90%)
10139 2 x 125 ml Lớp trên (45%) và lớp dưới (90%)

Sử dụng

SpermGrad 100% sử dụng sau khi pha loãng với SpermRinseTM  hoặc G-IVFTM bổ sung G-MMTM hoặc HSA-SolutionTM

SpermGrad 45% và 90% sẵn sàng để sử dụng

Nguyên liệu

Nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thành phần cấu tạo

Canxi clorua Kali clorua Chất phủ silane Lactat natri
Glucoza Mono-kali hạt keo silic dioxit Pyruvat natri
HEPES hydro photphat Natri hydrocacbonat Nước
Magie sunphat Natri clorua

 

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật Kết quả
pH (ở +20 ± 5°C và không khí thường) 7,60 ± 0,20 7,59
Áp suất thẩm thấu [mOsm/kg] 300 ± 10 304
Mật độ [g/mL] 1,10 ÷ 1,25 1,13
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3 10-3
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL)[IU hoặc EU/mL] < 0,5 < 0,5
Thử nghiệm hồi phục tinh trùng người(tỷ lệ hồi phục sau khi phân tách) [%] ≥ 25 ≥ 25