RAPIDWARM™ OOCYTE

QUICK OVERVIEW

Môi trường rã đông trứng

 

Mô tả

Công dụng

Môi trường rã đông trứng sau thủy tinh hóa

Mô tả

Hệ đệm MOPS

Sử dụng

Ủ ấm môi trường đến +37ºC trong điều kiện không khí thường trước khi sử dụng

Hạn sử dụng

Tối thiểu 5 tuần kể từ ngày xuất hàng
Xem hạn sử dụng trên nhãn chai (lọ)

Bảo quản

Bảo quản trong điều kiện tối ở +2 đến +8ºC.

 

Thành phần môi trường
Alanin Prolin
Alanyl-glutamin Kali clorua
Asparagin Serin
Aspartat Natri hydrocacbonat
Canxi clorua Natri clorua
Glucoza Natri dihydro photphat
Glutamat Natri hydroxit
Glyxin Lactat natri
Albumin huyết thanh người* Pyruvat natri
Hyaluronan Saccaroza
Magie sunphat Taurin
MOPS Nước tiêm (WFI)
Penicillin G