RAPIDWARM™ CLEAVE

QUICK OVERVIEW

Vitrolife – Thụy Điển

Môi trường rã đông phôi thủy tinh hóa ở giai đoạn phôi phân chia

Mô tả

Công dụng

Môi trường rã đông phôi được thủy tinh hóa ở giai đoạn phôi phân chia

Mô tả

Hệ đệm MOPS

Sử dụng

Sử dụng sau khi làm ấm môi trường đến 37oC ở điều kiện không khí thường

Bảo quản

Bảo quản tránh ánh sáng ở +2ºC đến +8ºC

 

Thuộc tính sản phẩm Thông số
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) SAL 10-3
Thử nghiệm trên phôi chuột (từ 1 tế bào)
[% phôi nang nở rộng trong vòng 96 giờ]
≥ 80%
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) (EU/ml) < 0,5