RAPIDWARM™ BLAST

QUICK OVERVIEW

Vitrolife – Thụy Điển

Môi trường rã đông phôi nang sau thủy tinh hóa

Mô tả

Công dụng

Môi trường rã đông phôi nang sau thủy tinh hóa

Mô tả

Hệ đệm MOPS giúp ổn định pH môi trường trong suốt quá trình rã đông

Chứa hyaluronan giúp phôi sống sót tốt

Chứa axit amin hỗ trợ sự phát triển của phôi

Sử dụng

Môi trường được làm ấm đến 37oC ở điều kiện không khí bình thường trước khi sử dụng

Bảo quản

Bảo quản môi trường trong điều kiện tránh ánh sáng, ở +2ºC đến +8ºC

Thuộc tính sản phẩm Thông số
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) SAL 10-3
Thử nghiệm trên phôi chuột (từ 1 tế bào)
[% phôi nang nở rộng trong vòng 96 giờ]
≥ 80%
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) (EU/ml) < 0,5