RAPIDVIT™ CLEAVE

QUICK OVERVIEW

Vitrolife – Thụy Điển

Môi trường trữ lạnh phôi giai đoạn phân chia bằng phương pháp thủy tinh hóa

Mô tả

Công dụng

Môi trường thủy tinh hóa dành cho phôi giai đoạn phân chia

Mô tả

Hệ đệm MOPS

Sử dụng

Đưa môi trường về 37oC trong điều kiện không khí bình thường trước khi sử dụng

Bảo quản

Bảo quản trong điều kiện tối ở +2 đến +8ºC

Thuộc tính sản phẩm Thông số
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3
Thử nghiệm trên phôi chuột (từ 1 tế bào)
[% phôi nang nở rộng trong vòng 96 giờ]
≥ 80%
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) (EU/ml) < 0,5