OVOIL™

QUICK OVERVIEW

Dầu khoáng
(Hãng Vitrolife – Thụy Điển)

Đóng gói: 1x100ml

Mô tả

Công dụng

Sử dụng để phủ giọt môi trường cấy hoặc môi trường trong quá trình vi thao tác

Mô tả

Bản chất là dầu paraffin nhẹ, tiệt trùng

Sử dụng

Cân bằng ở 37oC, 6% CO2 hoặc ở nhiệt độ phòng tuỳ vào mục đích sử dụng

Nguyên liệu

Nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL*) [IU hoặc EU/mL] < 0,25
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào, phôi nang nở rộng ở ngày 5)**[% ≥ 80
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào, số lượng tế bào lá nuôi phôi ở ngày 5)** Đạt
Thử nghiệm với tinh dịch người Đạt

*Thử nghiệm được tiến hành trên thuốc thử LAL sau khi trộn với dầu.
** Các phôi được nuôi cấy trong lượng nhỏ môi trường thử nghiệm dưới OVOIL™.