Ova Cryo Kit Type M

QUICK OVERVIEW

Kitazato – Nhật

Ova Cryo Device Type M là dụng cụ chứa mẫu mô dùng trong quy trình thủy tinh hóa và trữ lạnh mô buồng trứng

Mô tả

Ova Cryo Kit Type M / Ova Thawing Kit Type M

Bảo quản ở 2℃-8℃

Thời hạn sử dụng: 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Ova Cryo Device Type M

Bảo quản ở 15℃-25℃

Thời hạn sử dụng: 3 năm kể từ ngày sản xuất

Mã đặt hàng Mã sản phẩm Chi tiết Nội dung
82212 VT301S Ova Cryo Kit Type M Cryo1-20mL, Cryo2-20mL, Cryo3-20mL
81213 ODT×10 Ova Cryo Device Type M Cryo Device×10
82222 VT302S Ova Thawing Kit Type M Thaw1-100mL, Thaw2-20mL, Thaw3-20mL

 

Thuộc tính sản phẩm                                                Thông số

pH                                                                                 7,2 – 7,6

Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng)                                  Đạt

Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL)                       (EU/ml)< 0,5