Môi trường FertiPro

QUICK OVERVIEW

FERTICULT™ FLUSHING
Môi trường FertiCult™ Flushing được sử dụng để rửa tinh trùng trong kỹ thuật chuẩn bị tinh trùng.

SIL-SELECT PLUSTM

Môi trường Sil-Select Plus™ được sử dụng để tạo thang nồng độ trong kỹ thuật chuẩn bị tinh trùng

Mô tả

FertiCult™ Flushing 
Môi trường FertiCult™ Flushing có hệ đệm HEPES, bổ sung 0,4% HSA, được thiết kế để sử dụng ở nhiều khâu trong quy trình thụ tinh trong ống nghiệm như chuyển phôi, tiêm tinh trùng trong kỹ thuật ICSI, rửa tinh trùng trong kỹ thuật chuẩn bị tinh trùng.
Sil-Select Plus™
Sil-Select Plus™ là sản phẩm chứa hạt silica bọc silane, dùng tạo thang nồng độ cho lọc rửa tinh trùng. Sản phẩm được tinh sạch cao với chỉ tiêu nội độc tố<0,25EU/ml.

 

FERTICULT FLUSHING SIL SELECT PLUS

sản phẩm
FLUSH020
FLUSH050
FLUSH100
SIP-50
SIP-100
Quy cách 9 X 20 ML
5 X 50 ML
3 X 100 ML
2 X 50 ML
2 X 100 ML
Điều kiện
bảo quản
Tránh ánh sáng
Nhiệt độ +2°C đến +8°C
Tránh ánh sáng
Nhiệt độ +2°C đến +8°C
Thành phần Water
NaCl
KCL
CaCl2.2HO2
NaH2PO.2HO2
MgSO4.7HO
Na-pyruvate
Insulin
Glucose monohydrate
Na-lactate
NaHCO3
HAS
HEPES
Water
CaCl2.2HO2
KCL
MgSO4.7HO4
NaCl
NaH2PO.2HO2
Glucose monohydrate
NaHCO3
Na-pyruvat
HEPES
Silannised silica