IVF™

QUICK OVERVIEW

Môi trường cấy thụ tinh, nuôi cấy phôi, chuyển phôi
Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói: 1x30ml

 

Mô tả

Công dụng

Môi trường để thụ tinh ống nghiệm, nuôi cấy và chuyển phôi

Mô tả

Hệ đệm bicarbonate, có gentamicin, HAS

Sử dụng

Sử dụng sau giai đoạn tiền cân bằng ở +37°C và 5% CO2.

Nguyên liệu

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi thủ tục kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thành phần

Canxi clorua Magie sunphat Natri
hydrocacbonat Penicillin G Natri clorua
EDTA Kali clorua Natri lactat
Glucoza Kali dihydro photphat Natri pyruvat
Albumin huyết thanh người* Nước

 

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật
pH (ở nhiệt độ +37°C và 5% CO2) 7,35 ± 0,10
Áp suất thẩm thấu [mOsm/kg] 283 ± 5
Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL] < 0,25
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào) [% phôi nang nở rộng ở ngày 5] ≥ 80
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào) [số lượng tế bào lá nuôi phôi nang ở ngày 5] Đạt