HYASE™-10X

QUICK OVERVIEW

Môi trường dùng trong giai đoạn chuẩn bị noãn cho ICSI
Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói 
1×0,1ml
5×0,1ml

Mô tả

Công dụng

Môi trường hỗ trợ loại tế bào hạt quanh noãn

Mô tả

Môi trường đệm bằng muối sinh lý, có enzyme hyaluronidase, HSA và penicillin G

Nồng độ của hyaluronidase trong HYASE™-10X là 800 IU/ml

Sử dụng

 Pha loãng với G-MOPS hoặc G-MOPS™ PLUS hoặc G-GAMETE™ theo tỉ lệ 1:9 (v/v) trước khi sử dụng

Cân bằng ở 37oC, 6% CO2 ít nhất 15 phút trước khi sử dụng (nếu pha loãng với G-MOPS™ PLUS) hoặc ít nhất 3 giờ trước khi sử dụng (nếu pha loãng với G-GAMETE™)

Nguyên liệu

Nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thành phần 

Canxi clorua Penicillin G Natri clorua
Albumin huyết thanh người* Kali clorua Di-natri hydro photphat
Hyaluronidaza Kali dihydro Nước
Magie clorua photphat

 

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật 
pH (ở +37°C và không khí thường ) 7,27 ± 0,07
Áp suất thẩm thấu [mOsm/kg]1) 263 ± 5
Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL] < 0,5
Thử nghiệm loại bỏ tế bào hạt Đạt