HỆ THỐNG THỦY TINH HÓA RAPID-I™

QUICK OVERVIEW

Vitrolife – Thụy Điển

Rapid-iTM là hệ thống hỗ trợ quy trình thủy tinh hóa trứng/phôi

 

Mô tả

Thủy tinh hóa thành công và lưu trữ an toàn

Rapid-iTM là hệ thống kín đảm bảo việc thủy tinh hóa thành công và lưu trữ an toàn cho trứng hoặc phôi ở các giai đoạn phát triển.

Giảm thiểu nhiễm chéo

Nhờ hệ thống khép kín nên đảm bảo mẫu không tiếp xúc trực tiếp với nito lỏng, giảm thiểu nguy cơ nhiễm chéo.

An toàn, hiệu quả và dễ sử dụng

Thành công khi sử dụng hệ thống Rapid-iTM được ghi nhận với tỉ lệ sống sót ≥95%, tỉ lệ phát triển đến giai đoạn phôi nang tốt, tỉ lệ làm tổ dao động trong khoảng 31-52%, tỉ lệ thai lâm sàng đạt 52-57%.

Rapid-i có thể sử dụng trong trữ lạnh tinh trùng

Hệ thống Rapid-i có thể dùng để thủy tinh hóa tinh trùng với số lượng ít trong những trường hợp bệnh nhân có ít tinh trùng.

Rapid-iTM Kit bao gồm 3 thành phần:

  • Thanh giữ mẫu PMMA dài 80 mm (Rapid-i™)
  • Cộng rạ Mediprene dài 130 mm với một đầu được gắn thép không gỉ (RapidStraw)
  • Thanh thép không gỉ dài 115 mm lồng bên trong RapidStraw
Chỉ tiêu chất lượng Thông số
Thử nghiệm với phôi chuột (% tạo phôi nang nở rộng trong 96 giờ nuôi cấy) ≥ 80%
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL)  ≤ 1.0 EU/sản phẩm
Tốc độ làm lạnh tại -50 °C -1400 °C/phút
Tốc độ làm ấm 10,000 °C/phút