G-MOPS™

QUICK OVERVIEW

Môi trường thao tác với trứng
Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói: 1x125ml

 

Mô tả

Công dụng

Môi trường dùng trong thao tác với noãn bên ngoài tủ cấy

Mô tả

Hệ đệm MOPS

Không chứa protein nên dùng cho chọc hút trứng và rửa dịch nang (có chứa nồng độ protein cao)

Sử dụng

Sử dụng sau khi cân bằng ở +37°C

Không cân bằng trong tủ CO2, không sử dụng dầu khoáng đã cân bằng trong CO2 phủ lên trên

Nguyên liệu

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thành phần 

Alanin Alanyl-glutamin Asparagin Aspartat
Canxi clorua EDTA Gentamixin Glucoza
Glutamat Glyxin Albumin huyết thanh người* MOPS
Axit lipoic Magie sunphat Metionin Natrihydrocacbonat
Kali clorua Prolin Serin Lactat natri
Natri clorua Natri xitrat Natri dihydro photphat Nước để tiêm
Pyruvat natri Taurin

* Dược phẩm dạng dịch truyền sửdụng trong y tế, miễn nhiễm HBV, HCV và HIV.

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật Kết quả
pH (ở +37°C và không khí thường) 7,27 ± 0,07 7,26
Áp suất thẩm thấu [mOsm/kg] 261 ± 5 262
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3 10-3
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL)
[IU hoặc EU/mL]
< 0,25 < 0,25
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào)
[% tạo phôi nang nở rộng ở ngày 5]
≥ 80 ≥ 80
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào)
[số lượng tế bào lá nuôi phôi nang ở ngày 5]
Đạt Đạt