G-IVF™ PLUS

QUICK OVERVIEW

Đóng gói: 1x60ml

Mô tả

Công dụng

Môi trường dùng để chuẩn bị và thao tác với giao tủ hoặc cấy thụ tinh.

Mô tả

Môi trường có hệ đệm Hydrocacbonat và có chứa albumin huyết thanh người.

Sử dụng

Môi trường được sử dụng sau khi cân bằng ở +37ºC và 6% CO2.

Nguyên liệu

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thành phần cấu tạo

Alanin Glucoza Natri hydrocacbonat
Alanyl-glutamin Glutamat Natri clorua
Asparagin Glyxin Natri xitrat
Aspartat Albumin huyết thanh người* Natri dihydro photphat
Canxi clorua Magie sunphat Lactat natri
EDTA Kali clorua Pyruvat natri
Fructoza Prolin Taurin
Gentamixin Serin Nước tiêm

 

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật Kết quả
pH (ở +37ºC và 6% CO2) 7,27 ± 0,07 7,24
Thẩm thấu [mOsm/kg] 262 ± 5 262
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3 10-3
Vi khuẩn độc tố (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL] < 0,25 <0,25
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào)[% phôi nang mở rộng ở ngày 5] ≥ 80 ≥ 80
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào) [số lượng tế bào lá nuôi phôi ở ngày 5] Đạt Đạt