G-GAMETE™

QUICK OVERVIEW

Đóng gói: 1x30ml

 

Mô tả

Công dụng

Môi trường dùng để xử lý và thao tác với trứng/phôi trong điều kiện ngoài tủ cấy.

Mô tả

Môi trường đệm MOPS có chứa albumin huyết thanh người.

Sử dụng

Sử dụng sau khi cân bằng môi trường ở điều kiện +37ºC và 6% CO2.

Nguyên liệu

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thành phần cấu tạo

Alanin Glucoza Kali clorua Natri hydroxit
Alanyl-Glutamin Glutamat Prolin Lactat natri
Asparagin Glyxin Serin Pyruvat natri
Aspartat Albumin huyết thanh người* Natri hydrocacbonat Taurin
Canxi clorua Magie sunphat Natri clorua Nước tiêm
Gentamixin MOPS Natri dihydro photphat

 

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật Kết quả
pH (ở +37ºC và 6% CO2) 7,27 ± 0,07 7,30
Thẩm thấu [mOsm/kg] 260 ± 5 261
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3 10-3
Vi khuẩn độc tố (thử nghiệm LAL)
[IU hoặc EU/mL]
< 0,25 < 0,25
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào) ≥ 80
[% phôi nang nở rộng ở ngày 5]
≥ 80 ≥ 80
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào)
[số lượng tế bào lá nuôi phôi ở ngày 5]
Đạt Đạt