G-2™ PLUS

QUICK OVERVIEW

Đóng gói: 1x30ml

 

Mô tả

Công dụng

Môi trường nuôi cấy phôi từ giai đoạn phôi ngày 3 đến giai đoạn phôi nang

Mô tả

           Hệ đệm bicarbonate, có gentamicin và HSA

Có chứa nhiều axit amin và hyaluronan hỗ trợ cho phôi phát triển đến giai đoạn phôi nang

Sử dụng

Cân bằng ở 37oC, 6% CO2 từ 4-18 giờ trước khi sử dụng

Nguyên liệu

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Thành phần

Alanin Glutamat Phenylalanin Lactat natri
Alanyl-glutamin Glyxin Kali clorua Pyruvat natri
Arginin Histidin Prolin Thiamin
Asparagin Albumin huyết thanh người* Pyridoxin Threonin
Aspartat Hyaluronan Riboflavin Tryptophan
Canxi clorua Izoloxin Serin Tyrozin
Canxi pantothena Loxin Natri hydrocacbonat Valin
Cystin Lyzin Natri clorua Nước để tiêm
Gentamixin Magie sunphat Natri xitrat
Glucoza Metionin Natri dihydro photphat

 

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật Kết quả
pH (ở +37°C và 6% CO2 ) 7,27 ± 0,07 7,23
Áp suất thẩm thấu [mOsm/kg] 253 ± 5 256
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3 10-3
Độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL)[IU hoặc EU/mL] < 0,25 < 0,25
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào) [% phôi nang nở rộng ở ngày 5] ≥ 80 ≥ 80
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào) [số lượng tế bào lá nôi phôi nang ở ngày 5] Đạt Đạt