G-1™ Plus

QUICK OVERVIEW

Môi trường nuôi cấy phôi từ giai đoạn sau thụ tinh đến phôi ngày 3
Hãng Vitrolife – Thụy Điển

Đóng gói: 1x30ml

Mô tả

Công dụng

Môi trường nuôi cấy phôi từ giai đoạn sau thụ tinh đến phôi ngày 3.

Mô tả

Môi trường có hệ đệm hydrocacbonat, có chứa hyaluronan và albumin huyết thanh người.

Sử dụng

Sử dụng sau khi cân bằng ở +37°C và 6% CO2.

Nguyên liệu

Toàn bộ nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thành phần môi trường

Alanin Glucoza Metionin Natri dihydro photphat
Alanyl-glutamin Glutamat Kali clorua Lactat natri
Asparagin Glyxin Prolin Pyruvat natri
Aspartat Albumin huyết thanh người* Serin Taurin
Canxi clorua Natri hydrocacbonat Nước tiêm EDTA
Hyaluronan Natri clorua Gentamix Axit lipoic
Natri xitrat Magie sunphat

 

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật Kết quả
pH (ở +37°C và 6% CO2) 7,27 ± 0,07 7,28
Thẩm thấu [mOsm/kg] 254 ± 5 257
Độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3 10-3
Độc tốvi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL] < 0,25 < 0,25
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào) [% phôi nang nở rộng ở ngày 5] ≥ 80 ≥ 80
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào) [số lượng tế bào lá nuôi phôi ở ngày 5] Đạt Đạt