ASP™

QUICK OVERVIEW

Đóng gói: 1x125ml

 

Mô tả

Công dụng

Dùng để thu hồi và rửa trứng (rửa nang).

Mô tả

Môi trường đệm hydrocacbonat và HEPES có chứa Heparin và Gentamicin.

Sử dụng

Sử dụng sau giai đoạn tiền cân bằng ở +37°C và 5% khí CO2.

Nguyên liệu

Nguyên liệu được kiểm nghiệm và đo lường bởi hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

Thành phần cấu tạo

Canxi clorua HEPES Natri hydrocacbonat
EDTA Magie sunphat Natri clorua
Gentamixin Kali clorua Natri lactat
Glucoza Kali dihydro photphat Nước
Heparin

 

Thuộc tính sản phẩm Thông số kỹ thuật Kết quả
pH (ở nhiệt độ +37°C và 5% CO2) 7,35 ± 0,10 7,35
Thẩm thấu [mOsm/kg] 285 ± 5 285
Mức độ an toàn tiệt trùng (lọc tiệt trùng) 10-3 10-3
Nội độc tố vi khuẩn (thử nghiệm LAL) [IU hoặc EU/mL] < 0,25 < 0,25
Thử nghiệm trên phôi chuột (1 tế bào) [% bì phôi mở rộng ở ngày 5] ≥ 80 ≥ 80