• Cryotissue® KIT

  Kitazato – Nhật 

  Dòng sản phẩm VT30 cùng với phương pháp thủy tinh hóa trên dụng cụ Cryotissue® được sử dụng để trữ lạnh và rã đông mô buồng trứng.

  Mô buồng trứng sau thủy tinh hóa và rã đông được cấy ghép cho kết quả tỷ lệ noãn sống sót cao.

  Năm 2011, trường hợp thụ tinh thành công đầu tiên sau khi cấy ghép mẫu mô buồng trứng trữ-rã với bộ sản phẩm này được ghi nhận.

 • Ova Cryo Kit Type M

  Kitazato – Nhật

  Ova Cryo Device Type M là dụng cụ chứa mẫu mô dùng trong quy trình thủy tinh hóa và trữ lạnh mô buồng trứng

 • VT601-TOP/602-KIT

  Kitazato – Nhật

  Bộ sản phẩm sẵn sàng cho quy trình thủy tinh hóa/rã đông trứng và phôi

  -Môi trường không có protein, thành phần bao gồm các chất tổng hợp hoặc có nguồn gốc thực vật.

  -HPC (Hydroxypropyl Cellulose) được sử dụng làm chất bổ sung trong môi trường