icon-addressA44 Nguyen Trai, District 1, TP.HCM , Việt Nam
icon-phone+84.8.39204735
icon-fax+84.8.39204736

Contact

icon-human
Đỗ Quang Tuyến
Director
icon-phone(+84) 8.39 204 735
icon-human
Mai Vân Anh
Phụ trách bán hàng khu vực phía Bắc
icon-phone093 248 7777
icon-human
Lê Đức Linh
Phụ trách bán hàng
icon-phone0915 70 50 58
icon-human
Châu Trung Phương
Phụ trách bán hàng
icon-phone0912 49 50 58