icon-addressA44 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP.HCM , Việt Nam
icon-phone+84 (28) 39204735
icon-homewww.ivf.com.vn
icon-fax+84 (28) 39204736

Liên hệ trực tiếp

icon-human
Đỗ Quang Tuyến
Giám đốc
icon-phone+84 (28) 39 204 735
icon-human
Mai Vân Anh
Trưởng Đại diện bán hàng phía Bắc
icon-phone093 248 7777
icon-human
Lê Đức Linh
Phụ trách bán hàng
icon-phone0915 70 50 58
icon-human
Nguyễn Thanh Lâm
Phụ trách bán hàng
icon-phone0918 70 50 58
icon-human
Châu Trung Phương
Phụ trách bán hàng
icon-phone0912 49 50 58
icon-human
Nguyễn Ngọc Hồng
Phụ trách Nichiryo
icon-phone0919 37 50 58
icon-human
Liên hệ khác