Sản phẩm

/Sản phẩm
­

BUỒNG THAO TÁC CELL-TEK

Buồng thao tác Cell-Tek tạo được thiết kế với

New Brunswick™ Galaxy® 170 R

Dòng tủ cấy CO2 Galaxy® R  Tủ cấy Galaxy® 170

SPERMFREEZE SOLUTION™

Vitrolife – Thụy Điển Môi trường trữ lạnh tinh trùng

HỆ THỐNG THỦY TINH HÓA RAPID-I™

Vitrolife - Thụy Điển Rapid-iTM là hệ thống hỗ trợ

VT601-TOP/602-KIT

Kitazato - Nhật Bộ sản phẩm sẵn sàng cho quy

Ova Cryo Kit Type M

Kitazato - Nhật Ova Cryo Device Type M là dụng

Cryotissue® KIT

Kitazato - Nhật  Dòng sản phẩm VT30 cùng với phương

RAPIDWARM™ BLAST

Vitrolife - Thụy Điển Môi trường rã đông phôi nang

RAPIDVIT™ BLAST

Vitrolife - Thụy Điển Môi trường thủy tinh hóa phôi

RAPIDWARM™ CLEAVE

Vitrolife - Thụy Điển Môi trường rã đông phôi thủy